Bewonersinitiatief ‘Met Participatie Meer Energie’

Op 22 september organiseren groepen bewoners in en rondom de provincie Utrecht in het Provinciehuis Utrecht een gesprek met Gedeputeerden en Statenleden. Aanleiding is de tweede ontwerpherziening op de Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Verordening 2013 (PRV). Omdat straks de zoeklocaties voor windturbines in deze structuurvisie definitief worden vastgesteld, is het van groot belang om NU als bewoners met de provincie in gesprek te gaan over windenergie en duurzame alternatieven.

De Provincie Utrecht heeft in 2013 de Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en een Verordening 2013 (PRV) vastgesteld. De tweede ontwerp-herziening is ter inzage gelegd. Wijzigingen betreffen onder meer beoogde zoeklocaties voor windturbines in onze provincie. Het provinciebestuur wil een zoeklocatie toevoegen bij knooppunt Everdingen, in de Autenasepolder langs de A2. Er is ruimte om locatie Lage Weide in de stad Utrecht uit de PRS en de PRV te schrappen. Aanpassingen in de PRV betreffen onder meer artikelen rond de experimenteerruimte duurzame energie. De Statenfracties besluiten in het najaar over de herzieningen.

Nog even in het kort:
Datum: 22 september 2014
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Foyer aan de Statenzaal, Archimedeslaan 6, Utrecht
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Organisatie: Groepen bewoners uit Wijk bij Duurstede, Houten, Vianen, Woerden, Harmelen, De Meern, Utrecht, Oud-Zuilen, Breukelen / Nieuwe Ter Aa

Programma:
18.00 uur: Inloop met koffie & thee 18.30 uur: Welkom en inleiding, Jan Sakko*, voorzitter Buren van Lage Weide Utrecht
18.45  uur: Daar bij Vianen (1), Gerrit van Dijk, Team Bescherm Autena 18.55 uur: Daar bij Vianen (2), Dick Kerhof, Natuur en Vogelwacht
19.05 uur: Het redelijke Friese alternatief, Albert Koers, voorzitter Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW)
19.20 uur: De betere windturbine, De Archimedes, Rotterdam 19.35 uur: Wind en participatie in Utrecht, o.a. Ruud Wienk, Buren van Lage Weide
19.50 uur: Breukelen,  Egbert Bouman, voorzitter Don Quichot 20.00 uur: Petitie van omwonenden (hoofdpunten), Constant Berkhout, Oud-Zuilen
20.05 uur: Aanbieden petitie aan de Provincie Vertegenwoordigers groepen omwonenden
20.10 uur: Reactie leden PS en GS op de petitie
20.20 uur: Vervolgvragen aan PS en GS
21.00 uur: Einde bijeenkomst

(*Jan Sakko zal de rol vervullen van gespreksleider)

Klik hier voor meer informatie over deze avond.

Dit wordt een belangrijke bijeenkomst, niet alleen voor de omwonenden van Lage Weide, maar ook voor andere bewoners in en rondom de provincie Utrecht. Als uw leefomgeving u lief is, kom dan op 22 september naar het Provinciehuis Utrecht en vraag uw buren mee. Een grote opkomst is een belangrijk signaal naar de provincie.