Zien, horen, voelen

Gaat het plan voor een windmolenpark op Lage Weide door, dan zullen bewoners uit de omliggende wijken daar op verschillende manieren hinder van ondervinden. Die hinder  kan, afhankelijk van de afstand tot de turbines en van de persoonlijke gevoeligheid oplopen tot serieuze slaapproblemen en ernstige gezondheidsklachten. De belangrijkste gevolgen van windturbines in onze omgeving zijn grofweg te verdelen in drie onderdelen: zien, horen en voelen.

 

Wat zien we?

De turbines hebben een hoogte van zo’n 150 meter (1,3 keer de domtoren). Dit is een veelvoud van alle bebouwing in de omgeving. Ze zijn dus zeer prominent aanwezig en bepalen het beeld vanuit de omliggende wijken. Er zijn inmiddels diverse visualisaties gemaakt, zowel door de gemeente Utrecht, als door Buren van Lage Weide. Klik hier en u ziet ze allemaal bij elkaar.

Daarnaast is er het probleem van de slagschaduw. Een draaiende windmolen zal bij laagstaande zon een zeer hinderlijke bewegende slagschaduw veroorzaken. Meer over slagschaduw vindt u hier.

 

Wat horen we?

Over het geluid van windmolens is al veel gezegd en geschreven. Voorstanders beweren dat het allemaal wel meevalt en dat het geluid op zal gaan in de geluiden die reeds aanwezig zijn. Overdag zal dat inderdaad vaak zo zijn, maar ’s avonds en ’s nachts, als de geluiden van verkeer en bedrijvigheid afnemen, zult u de windturbines horen, in sommige gevallen zelfs tot een afstand van 2 kilometer. Klik hier om de geluidskaart van de variant te bekijken, waarover de gemeente Utrecht binnenkort een besluit gaat nemen. Meer over geluidsoverlast vindt u hier.

 

Wat voelen we?

Behalve geluid dat het menselijk oor hoort, veroorzaken windturbines ook geluidstrillingen die we niet kunnen horen, maar die ons lichaam wel voelt. Het gaat hier om het zogenaamde laag-frequent geluid. Deze trillingen veroorzaken bij een aantal mensen die binnen 1500 meter van een windmolen wonen, serieuze gezondheidsklachten. We moeten daarbij denken aan hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, druk op de oren, paniekaanvallen etc. De verzameling klachten wordt ook wel aangeduid als het Wind Turbine Syndrome (WTS). Dat hoeft zich niet overal even sterk voor te doen. Anderzijds wordt met het  bagatelliseren van zulke klachten een serieus gezondheidsrisico ontkend. Ook als ze slechts bij een klein percentage van de omwonenden van Lage Weide voorkomen, gaat het nog altijd om enkele honderden, misschien zelfs duizenden mensen. Meer over het WTS vindt u hier.