Alternatieven

Wij zijn voor duurzame energie en klimaatdoelstellingen. Daarnaast willen we de woongebieden rond Industrieterrein Lage Weide duurzaam, leefbaar én waardevast houden. Windmolens maken deze wijken juist minder leefbaar en minder waardevast. Opnieuw dreigen soorten overlast gestapeld te worden.

Daarom willen wij dat de alternatieven voor windenergie professioneel worden onderzocht. De resultaten moeten met de bewoners gedeeld worden met een volledig overzicht van alle (maatschappelijke) kosten en baten.

Bij alternatieven denken wij aan:

  • Zonne-energie
  • Biomassa/biogas
  • Aardwarmte
  • Verbeteren  van de al milieuvriendelijke stadsverwarming b.v. door het isoleren van de ondergrondse buizen.