Plan van Energie-U

De gemeente Utrecht ondersteunt Energie-U bij de uitwerking van een plan voor een windpark op bedrijventerrein Lage Weide.

Verschillende partijen konden een plan indienen bij de gemeente. Het plan van Energie-U had de voorkeur van de gemeente.
Het plan omvatte aanvankelijk twee varianten:
1) 2 rijen van 4 windturbines met een onderlinge afstand van 400 tot 500 meter tussen de turbines en tussen de rijen.
2) 14 turbines min of meer willekeurig verspreid over heel Lage Weide

De windturbines hebben een masthoogte van 100 meter en de wieken zijn elk 50 meter lang: de totale hoogte van de molen is dus 150 meter.

Met het plan willen Energie-U en de gemeente Utrecht duurzame energie opwekken en CO2 besparen. Uitgaande van bv. variant 1 zal er voor ongeveer 10.000 Nederlandse huishoudens stroom opgewekt worden en de Utrechtse CO2-uitstoot zal daardoor met ongeveer 0,75% afnemen.  We gaan hierbij uit van een productiefactor van 20%.  Over deze CO2-uitstootreductie is nog wel discussie. Zo heeft Dr. C. le Pair een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat gebruik van windturbines zelfs leidt tot extra CO2-uitstoot. Het volledige rapport kunt u hier bekijken.

Lange tijd was de exacte locatie van de windmolens onbekend. In oktober 2012 heeft Energie-U de zoeklocaties vrijgegeven (zie kaartje hieronder). Dit waren dertien locaties op Lage Weide (waarvan drie opties) waar volgens Energie-U windturbines zouden kunnen komen en waar Energie-U met de grondeigenaren tot overeenstemming is gekomen. Er waren verschillende varianten mogelijk en niet bij alle varianten worden alle locaties benut. In opdracht van de gemeente Utrecht zijn er de afgelopen tijd (eind 2012 tot midden 2013) onderzoeken uitgevoerd uitgaande van de verschillende varianten. Het gaat hier om een Milieu Effect Rapportage (MER), een Maatschappelijke  Kosten/Baten Analyse (MKBA) en een geluidsmeting. Ook is door de gemeente Utrecht een klankbordgroep ingesteld die de maatschappelijke haalbaarheid van een windturbinepark op Lage Weide moest onderzoeken. In mei 2013 bracht deze klankbordgroep haar advies uit aan de gemeente. Dit luidde: ‘Nee, tenzij …’ De turbines zouden er niet moeten komen, tenzij aan een aantal zeer stringente voorwaarden wordt voldaan.

Het college van Utrecht heeft op 11 juni 2013 zijn voorkeur uitgesproken voor de bouw van zes windmolens (hoogte 150 meter). Hieronder de kaart met zoeklocaties. Een aantal zoeklocaties op dit kaartje is dus inmiddels van de baan. Het gaat nu nog om de locaties 2, 5, 6, 7, 8 en 9. Als u hier klikt kunt u zien wat plaatsing van windturbines op deze locaties voor uw uitzicht kan betekenen.

Najaar 2013 zal de Utrechtse gemeenteraad beslissen of de windturbines op Lage Weide er komen of niet. Ook al is het college van burgemeester en wethouders vóór, het uiteindelijke besluit is op dit moment nog niet genomen. Het heeft dus wel degelijk zin om in actie te komen en de gemeente te vertellen wat u van dit plan vindt. Tot en met 13 september kunt u nog inspreken bij de gemeente. Laat uw stem horen!

Klik op afbeelding voor groter formaat.