Kom op 22 september naar het Provinciehuis Utrecht.

Kom op maandag 22 september, 18.00 – 21.00 uur, naar het Provinciehuis Utrecht (Foyer aan de Statenzaal). Onze insteek is ‘met participatie meer energie’! Groepen omwonenden uit de provincie Utrecht gaan in gesprek met Statenleden en Gedeputeerden (bestuur) over windenergielocaties en duurzame alternatieven. Kom ook, overtuig de provinciale overheid dat windturbines niet in een...

Lees verder

Laat de provincie vóór 19 augustus weten wat U vindt!

In het aangepaste plan van de provincie wordt voorgesteld Lage Weide definitief te schrappen als windenergielocatie. Dat is exact waar Buren van Lage Weide altijd voor gestreden heeft. De provincie wil graag van u horen wat u deze herziening vindt en vraagt om uw reactie. Buren van Lage Weide vraagt u met klem uw mening voor 19 augustus aan de provincie kenbaar te maken. In het najaar 2014 nemen...

Lees verder

Kosten windenergie rijzen de pan uit

De NLVOW is niet tegen windenergie, maar wil wel weten hoe het zit met de kosten. Voor de samenleving en voor omwonenden. Om die vraag – “Wie betaalt de rekening? ” – ging het in de tweede NLVOW conferentie afgelopen vrijdag 20 juni. Ruim 80 deelnemers kwamen naar de Jaarbeurs, niet alleen voor de presentaties, maar ook voor soms felle vragen en discussie. Na een gepassioneerde...

Lees verder

Bestemmingsplan Lage Weide vergroot overlast voor bewoners Zuilen

Gemeenteraad Utrecht dreigt te kiezen voor bestemmingsplan Lage Weide dat overlast voor bewoners Zuilen fors vergroot. De voorbereiding om het bestemmingsplan voor industrieterrein Lage Weide te moderniseren loopt al jaren. Ondanks het goede voornemen van de politiek om overlast producerende bedrijven verder van de woningen in Zuilen af te houden, komt hier in de praktijk weinig van terecht. Het...

Lees verder

Terugblik RIA Lage Weide

Op 10 Juni sprak Buren van Lage Weide in tijdens de Raadsinformatieavond over het voorgestelde bestemmingsplan voor Lage Weide. Onze conclusie: “Ons algemeen advies aan de raad is dat voordat dit nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld, er uitgebreider met de omwonenden wordt overlegd wat de implicaties van het nieuwe bestemmingsplan zijn ten opzichte van de oude situatie (d.w.z. plussen en...

Lees verder

20 juni ‘Windenergie: wie betaalt de rekening?’

Wat betekent windenergie voor de samenleving? En voor de omwonenden? Wat zijn de baten voor de samenleving? En voor de omwonenden? Wat zijn nu eigenlijk die kosten en de baten? Wetenschap en politiek presenteren en laten zich bevragen tijdens deze 2e conferentie van de NLVOW.  Op 20 juni 2014 organiseert de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) haar tweede conferentie, ook weer...

Lees verder