Waardedaling woningen

Toen we ons huis kochten, was er nog geen sprake van windmolens. Hebben windmolens invloed op de waarde van mijn huis? Heeft praten erover in de buurt of het voornemen van de gemeente om windmolens te plaatsen al gevolgen voor de waarde van mijn huis? Terechte vragen die leven bij omwonenden.

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde van uw woning vast. Deze waarde vormt de basis voor de OZB-aanslag, de waterschapsheffing en het eigen woningforfait. Ook is het de basis voor een eventuele erfbelasting.

Uit ervaringen van huizenbezitters in andere plaatsen blijkt dat het voornemen om windmolens neer te zetten al invloed kan hebben op de waarde van een woning. Hoe huizenkopers en -verkopers tegen zo’n plan aankijken, speelt immers een rol bij het bepalen van de prijs. Dat verschilt uiteraard van geval tot geval, het heeft ermee te maken in welke buurt u woont, wat de afstand is tot de windmolens, et cetera.

Heeft de gemeente bij het vaststellen van uw WOZ-waarde voldoende rekening gehouden met de invloed van het windmolenplan voor Lage Weide?

Aan u de keuze. U kunt dit voorbij laten gaan. U kunt ook snel stappen ondernemen om de nadelen die u vanwege gemeentelijke plannen ervaart, aan te kaarten. Bijvoorbeeld door een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde in te dienen. Mogelijk helpt u daarmee ondoordachte plannen van de gemeente te stoppen. Niemand is tegen duurzaamheid. Er zijn wel ‘duurzame’ plannen die weinig realiteitszin bezitten doordat ze uw woon- en leefomgeving aantasten.

Bezwaar maken
Bezwaar maken kunt u eenvoudig zelf doen. Op bijvoorbeeld de website www.minderozb.nl staat een stappenplan. Hier vindt u ook documenten (voorbeeldbrieven) die u kunt gebruiken voor uw eigen situatie. Een andere manier, nog makkelijker, en bovendien gratis, is dat dit voor u wordt gedaan. Er zijn professionals die voor u bezwaar maken, uw huis (laten) taxeren, de communicatie met de gemeente doen, en bij een eventuele afwijzing u helpen om beroep in te stellen.

Wij geven u hier de keuzes uit twee professionele bedrijven: WOZ-Consultants en Previcus Vastgoed. Lees HIER hoe een bezwaarprocedure verloopt. Previcus laat de aanmelding via Aprilmakelaars (o.a. Vleuten) lopen, omdat zij die inschakelen als taxateur. Als u geen gebruik van deze bedrijven wilt maken, kunt u ook zelf verder zoeken.

Let op: U neemt zelf de beslissing en geeft zelf opdracht aan WOZ-Consultants of Previcus Vastgoed om een bezwaarprocedure tegen de gemeente voor u te voeren. Buren van Lage Weide informeert u over de mogelijkheden, maar is geen partij in dit proces.

Klik HIER en ga nu naar het quick-scan formulier op de website van WOZ-Consultants.
Klik HIER en ga naar het quick-scan formulier op de website van Aprilmakelaars/Previcus Vastgoed