WOZ Bezwaarprocedure

U kunt de bezwaarprocedure voeren via WOZ-Consultants of via Aprilmakelaars / PrevicusVastgoed.

De procedure via WOZ-Consultants verloopt als volgt:

Stap 1
Voer uw gegevens in op de website van WOZ-Consultants

Stap 2
WOZ-Consultants beoordeelt de WOZ-waarde die door de gemeente voor uw huis is vastgesteld. Als uw claim kansrijk is, stuurt WOZ-Consultants u een email met een overeenkomst. Op het moment dat zij uw ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, dienen ze direct bezwaar in bij de gemeente. Men vraagt de gemeente om de gegevens van uw WOZ-beschikking. Van u verwacht WOZ-Consultants een kopie van het aanslagbiljet. (Als u geen overeenkomst ondertekent of geen kopie van het aanslagbiljet instuurt, stopt voor WOZ-Consultants de assistentie.)

Stap 3
Indien de WOZ-waarde onjuist is bepaald, laat WOZ-Consultants in de meeste gevallen een taxatierapport opstellen door een externe deskundige. Op die manier wordt vastgesteld wat de juiste WOZ-waarde zou moeten zijn.

Stap 4
WOZ-Consultants stuurt een bezwaarschrift naar de gemeente, samen met het taxatierapport of advies van de externe deskundige.

Stap 5
De gemeente doet uitspraak over het dossier. Als de gemeente uw bezwaarschrift toekent, zie stap 7. Als de gemeente uw verzoek om verlaging van de WOZ-waarde afwijst, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechter. Ook daar helpt WOZ-Consultants bij, als ze het idee hebben dat ze uw zaak kunnen winnen.

Stap 6
WOZ-Consultants voert de procedure bij de rechter.

Stap 7
Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen, bent u WOZ-Consultants niets verschuldigd. WOZ-Consultants draagt de volledige kosten voor bezwaar en eventueel beroep. Omdat de kosten van beroep voor hun rekening zijn, beslist WOZ-Consultants of beroep wordt ingesteld.
Indien de WOZ-waarde met succes wordt verlaagd, vraagt WOZ-Consultants een vergoeding van 25% (exclusief BTW) van het gerealiseerde voordeel op de lokale heffing (OZB) waarvoor u werd aangeslagen. Ook krijgen zij een proceskostenvergoeding, zoals deze door uw gemeente vergoed moet worden, op grond van de wet: besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht.
Voorbeeld: uw aanslag wordt na bezwaar verminderd met €50,=. U betaalt dan €12,50 aan WOZ-Consultants, excl. BTW.

Nogmaals:
U neemt een beslissing en geeft zelf opdracht aan WOZ-Consultants om de bezwaarprocedure tegen de gemeente voor u te voeren. Buren van Lage Weide informeert u over de mogelijkheden, maar is geen partij in dit proces.

De procedure via Aprilmakelaars / PrevicusVastgoed verloopt als volgt:

Stap 1
Voer uw gegevens in via een link op de site van Aprilmakelaars. Op de homepage van April makelaars, klikt u op de button: WOZ bezwaar
(kantoor 21 = April Makelaars)

Stap 2
U bent nu in het intake-formulier van PrevicusVastgoed. Na online indienen krijgt u van hen een bevestigingsmail. Daarbij zit het verzoek een machtiging te ondertekenen, aanvullende informatie te verstrekken, en een kopie van uw aanslag te sturen naar Previcus.

Stap 3
Na ontvangst van uw ingevulde volmacht dient PrevicusVastgoed een bezwaar in bij de Gemeente Utrecht.

Stap 4
PrevicusVastgoed vraagt het taxatieverslag op van uw woning bij de Gemeente Utrecht.

Stap 5
Aprilmakelaars voert een taxatie uit en stuurt deze naar Previcus.

Stap 6
Previcus Vastgoed gaat het bezwaar verder verzorgen.

Stap 7
De gemeente doet uitspraak op het bezwaar.

Stap 8
Bij een succesvol afgerond bezwaar moet de gemeente op basis van de wet algemeen bestuur, een vergoeding uit aan Previcus Vastgoed en Aprilmakelaars. Bij een ongegrond bezwaar is dit het risico van Previcus vastgoed. In beide gevallen zijn er voor u als bezwaarmaker geen kosten.

Nogmaals:
U neemt een beslissing en geeft zelf opdracht aan Previcus Vastgoed om de bezwaarprocedure tegen de gemeente voor u te voeren. Buren van Lage Weide informeert u over de mogelijkheden, maar is geen partij in dit proces.