Gezondheidsschade en hinder door geluid van windmolens

Er komt steeds meer onderzoek dat aantoont dat windmolens effect kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden.

Geluid

RIVM: Ernstiger gevolgen bij lagere geluidsniveau’s dan eerder werd gedacht
Volgens het RIVM moet het Nederlands beleid worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. Dit betekent dat er vanuit beleid nadrukkelijker aan wordt gewerkt om de gezondheidseffecten van geluid te verminderen. Beleidsmakers en andere (lokale) professionals kunnen gezondheid dan een belangrijker onderdeel laten zijn van beslissingen over geluid bij woningen. Mogelijkheden hiervoor zijn de wettelijke maximaal toegestane geluidniveaus te verlagen om het extra risico op coronaire hartziekten te verminderen.
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0227.pdf

Universiteit van Aalborg: Hinderlijk dreunend impulsief geluid
Volgens een advies aan de gemeenteraad van Maastricht, gebaseerd op onderzoek van de universiteit van Aalborg, zijn de gebruikelijke manieren om geluidsoverlast te meten niet geschikt om de overlast van windmolens te meten.
Over overlast van windmolens door geluid zegt de universiteit o.a.: Een grote variatie van windsnelheid ter hoogte van de rotor verhoogt de modulatie van het turbinegeluid, waardoor het normale “zoevende” geluid verandert in een hinderlijk “dreunend” impulsief geluid.
http://tegenwindn33.nl/Maastricht%20Rapport_Moller_NL.pdf

Medisch contact: Wereldwijd worden veel verschillende soorten gezondheidsklachten gerapporteerd
Van chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, angstgevoelens en remming van de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen.
Sylvia van Manen, huisarts in Den Bosch legt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uit wat het effect is van laagfrequent geluid. Extra opvallend is dat de voormalige gidslanden op het vlak van windenergie, Duitsland en Denemarken, naar aanleiding van de huidige inzichten tot inkeer zijn gekomen en nu onder meer veel grotere afstandsnormen tot bebouwing zijn gaan hanteren.
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm

Nederlands tijdschrift voor geneeskunde: Het geluid van windmolens zorgt aantoonbaar voor slaapproblemen
een vandaag en Follow the money besteden in december 2021 aandacht aan de resultaten van dit onderzoek.
“Bij een hardere windkracht is het alsof er een vliegtuig bij je huis land, maar niet land. Het gaat continue door”.
bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/geluid-van-industriele-windturbines