Nieuws

Spreek je uit tegen windmolens op Lage Weide tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 7 september a.s.

Geplaatst door op sep 1, 2021 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Spreek je uit tegen windmolens op Lage Weide tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 7 september a.s.

Spreek je uit tegen windmolens op Lage Weide tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 7 september a.s. Update: 1 september 2021 Naar aanleiding van onze acties deze zomer is door de Utrechtse politiek maar bar weinig gedaan om de locatie Lage Weide als zoeklocatie voor windenergie uit de Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2040 (RSU) te schrappen. Ondanks ons contact met de verantwoordelijke gemeenteraadsleden bleek tijdens de behandeling van de RSU maar weinig ruimte voor echt debat en werd deze omvangrijke visie op 15 juli jl. door de...

lees verder

Weer windmolens op Lage Weide?

Geplaatst door op sep 1, 2021 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Weer windmolens op Lage Weide?

Weer windmolens op Lage Weide? Update: 14 juni 2021 Geachte leden van de gemeenteraad Utrecht, Sinds januari 2021 circuleert een raadsbrief waarin tot ieders verbazing Industrieterrein Lage Weide tot zoekgebied is verklaard voor windenergie. Zeker tot eind 2018 was Lage Weide uitgesloten van plannenmakerij voor hoge windmolens vanwege de ervaringen in de periode 2011-2014. Terecht, het besluit van de gemeenteraad uit januari 2014 sprak voor zich. Na twee jaar onrust in de omliggen wijken was dankzij stedelijk protest en uitgebreid onderzoek...

lees verder

Bijdrage BvLW aan RIA mbt energieakkoord

Geplaatst door op sep 16, 2015 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage BvLW aan RIA mbt energieakkoord

In bijgaande link vindt U de bijdrage van BvLW aan de RIA op 15 september 2015 door de voorzitter Jan Sakko. Berichten in het NRC over geluidsnormen en eerlijk over windmolens vindt U in de links. Via deze link vindt U het rapport van het Tinbergen instituut mbt het  Onderzoek naar woningwaarde vermindering door...

lees verder

Standpunten Provinciale Staten over windturbines provincie Utrecht

Geplaatst door op feb 12, 2015 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Standpunten Provinciale Staten over windturbines provincie Utrecht

Binnenkort kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Om een juiste keuze te kunnen maken, wilt u wellicht weten hoe de verschillende partijen denken over windenergie in de provincie Utrecht. Buren van Lage Weide heeft daarom een aantal stellingen aan de fracties van de Provinciale Staten voorgelegd. Een samenvatting en de conclusie van Buren van Lage Weide vindt U hier. De onverkorte weergave van alle antwoorden vindt U hier (respons fracties Provinciale Staten). Uit de antwoorden van de partijen blijkt dat omwonenden van Lage...

lees verder

Ook Provincie zegt NEE tegen windturbines op Lage Weide

Geplaatst door op nov 6, 2014 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ook Provincie zegt NEE tegen windturbines op Lage Weide

Maandagavond 3 november 2014 hebben de Provinciale Staten van Utrecht windturbinelocatie Lage Weide geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Dit goede nieuws betekent dat er door initiatiefnemers voorlopig geen windturbineplan voor Lage Weide kan worden afgedwongen. Energie U en Ecofys hebben dat tot het laatste moment wel geprobeerd. Het besluit om Lage Weide te schrappen werd gesteund door de statenfracties van VVD, CDA, D66, PVV, SP, GL, SGP en 50+. Deze meerderheid zag geen (politiek) draagvlak en dat was een...

lees verder

Statenleden provincie Utrecht twijfelen over windturbines

Geplaatst door op sep 24, 2014 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Statenleden provincie Utrecht twijfelen over windturbines

Omwonenden van (potentiele) windturbineparken uit de provincie Utrecht hebben maandagavond een petitie overhandigd aan Commissaris van de Koning, de heer Van Beek. Met de titel “Met Participatie Meer Energie” hebben burgers uit diverse Utrechtse gemeenten de provincie Utrecht opgeroepen meer werk te maken van transparante besluitvorming omtrent windturbines waarbij burgers daadwerkelijk worden betrokken. Ze eisen dat de provincie gemeenten oproept het proces tot plaatsing van windturbines veel opener en democratischer te...

lees verder

Uit onderzoek blijkt: Huis minder waard door windmolen

Geplaatst door op sep 22, 2014 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Uit onderzoek blijkt: Huis minder waard door windmolen

Woningen zouden minder waard worden als er in de buurt een windmolen gebouwd wordt. Dat stellen twee economen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam vrijdag op basis van onderzoek. Een windmolen binnen een straal van twee kilometer doet de prijs van een huis zakken met gemiddeld 3.500 tot 5.600 euro. Bekijk het volledige bericht op Nu.nl.

lees verder

Inspraak op aanvraag omgevingsvergunning BRC, Lage Weide

Geplaatst door op sep 15, 2014 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Inspraak op aanvraag omgevingsvergunning BRC, Lage Weide

Buren van Lage Weide heeft een zienswijze ingediend op de aanvraag voor het uitbreiden van op- en overslag van (teerhoudend) asfalt. Het bedrijf is eigendom van BRC aan Sophialaan 21, op Lage Weide. Dit is pal tegenover de woningen op de Amsterdamsestraatweg aan het kanaal. Met deze aanvraag zien wij dat onze bezwaren op het inmiddels aangenomen nieuwe bestemmingsplan Lage Weide realiteit dreigen te worden, in elk geval op deze locatie. In de ontwerp omgevingsvergunning (HZ_WABO-13-09948) staat de gemeente toe dat: de ons inziens te hoog...

lees verder

Kom op 22 september naar het Provinciehuis Utrecht.

Geplaatst door op sep 8, 2014 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kom op 22 september naar het Provinciehuis Utrecht.

Kom op maandag 22 september, 18.00 – 21.00 uur, naar het Provinciehuis Utrecht (Foyer aan de Statenzaal). Onze insteek is ‘met participatie meer energie’! Groepen omwonenden uit de provincie Utrecht gaan in gesprek met Statenleden en Gedeputeerden (bestuur) over windenergielocaties en duurzame alternatieven. Kom ook, overtuig de provinciale overheid dat windturbines niet in een stedelijke, bebouwde omgeving thuis horen. Dat er betere duurzame alternatieven zijn. Buren van Lage Weide organiseert deze informatieavond samen met...

lees verder

Laat de provincie vóór 19 augustus weten wat U vindt!

Geplaatst door op jul 15, 2014 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Laat de provincie vóór 19 augustus weten wat U vindt!

In het aangepaste plan van de provincie wordt voorgesteld Lage Weide definitief te schrappen als windenergielocatie. Dat is exact waar Buren van Lage Weide altijd voor gestreden heeft. De provincie wil graag van u horen wat u deze herziening vindt en vraagt om uw reactie. Buren van Lage Weide vraagt u met klem uw mening voor 19 augustus aan de provincie kenbaar te maken. In het najaar 2014 nemen Provinciale Staten van Utrecht (PS) het definitieve besluit om wel of geen windturbines op Lage Weide te plaatsen. Op 9 juli is de tweede partiële...

lees verder