Weer windmolens op Lage Weide?

Weer windmolens op Lage Weide?

Update: 14 juni 2021

Geachte leden van de gemeenteraad Utrecht,

Sinds januari 2021 circuleert een raadsbrief waarin tot ieders verbazing Industrieterrein Lage Weide tot zoekgebied is verklaard voor windenergie. Zeker tot eind 2018 was Lage Weide uitgesloten van plannenmakerij voor hoge windmolens vanwege de ervaringen in de periode 2011-2014. Terecht, het besluit van de gemeenteraad uit januari 2014 sprak voor zich. Na twee jaar onrust in de omliggen wijken was dankzij stedelijk protest en uitgebreid onderzoek door de gemeente (naar de effecten op de leefomgeving) vast komen te staan dat betrokken plan en business case niet rond waren te krijgen. De provinciale staten sloten zich hierbij aan in november 2014 en schrapten ‘windlocatie’ Lage Weide.

Zoekgebied windmolens Lage Weide

Wat is er in 2021 anders? Of dusdanig anders dat de gemeente zonder politiek en publiek debat over heikele zaken als uitzicht, geluidsoverlast, dreigende gezondheidsschade, slagschaduw en waardedaling van woningen Lage Weide opnieuw kan opvoeren als ‘windlocatie’? Wie is daarvoor  verantwoordelijk?

Bewoners en organisaties die bewoners vertegenwoordigen zijn niet uitgenodigd voor een Breed Stadsgesprek over de kwestie. Noch betrokken bij zuiver technocratische overwegingen rondom de keuze voor Lage Weide. Dat is niet alleen een gemiste kans, dat is helaas ook goed te horen aan de toon van de recente RIB (18 mei jl.) over zoekgebieden voor energie. Ook bij het online gesprek over duurzame energie, medio maart 2021, zijn bewonersorganisaties niet expliciet uitgenodigd. Toen wij ons persoonlijk en later zakelijk aanmeldden, bleken beide onlinegesprekken vol.

Nu duikt er opeens een zoekgebied op rond de havens van Lage Weide, waarbij een grens van 400-450 meter tot woonhuizen wordt aangehouden. Dat is nog dichterbij dan in het plan uit 2014! Terwijl de tiphoogte van moderne windmolens een half keer hoger is geworden.

In bijgesloten presentatie (te downloaden in de rechter kolom op deze website) zetten we uiteen waarom u Lage Weide moet schrappen als zoekgebied voor hoge windmolens. Wat ons betreft is het onacceptabel dat de gemeente Lage Weide opvoert als zoekgebied voor windenergie in zijn RES-bijdrage, terwijl voor de hand liggende redelijke alternatieven nog niet breed zijn besproken. In de komende week zullen we contact opnemen met uw fractie voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

namens verschillende organisaties/netwerken die bewoners vertegenwoordigen

Buren van Lage Weide

 

Spread the love