Waardedaling huizen

Uit onderzoek is gebleken dat de waarde van huizen in de buurt van windmolenparken significant dalen.

Ministerie van economische zaken en klimaat: waardedaling tot wel 10%
Het ministerie concludeert dat voor huizen binnen een straal van 2 km de waardedaling gemiddeld 5 % is bij windmolens met een tiphoogte van 150 meter of hoger. Moderne windmolens zijn een stuk hoger met een tiphoogte van 250 meter. Uitgaande van een gemiddelde woningwaarde van € 395.661 in Utrecht (kadaster, mei 2021) heb je het dan over een waardedaling van € 20.000,-!
Voor huizen binnen een straal van 500 m is de waardedaling nog veel dramatischer: het gaat dan om 9,5%! In het rekenvoorbeeld betekent dat een waardedaling van bijna € 38.000,-!
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/onderzoeksrapport-waardeontwikkeling-huizen-nabij-windturbines-en-zonneparken