Daar gaan we weer

Lage Weide is opnieuw terug als zoek locatie voor windturbines én aardwarmte
•waarom is het plan weer terug?
•Reageren op de concept-beleidsnota tot 31 mei
•inloopbijeenkomst donderdag 25 april om vragen om te stellen
AfbeeldingL
age Weide is opnieuw terug als zoek locatie voor windturbines. In 2014 werd de locatie Lage Weide afgeschoten vanwege te weinig draagvlak. Zowel door de provincie als de gemeente is Lage Weide toch opnieuw opgevoerd als locatie voor 2 a 3 windmolens met een tiphoogte van 240 meter. Afstand van woonhuizen: 400 meter. Helaas met stevige gevolgen met betrekking tot geluidsoverlast, dreigende gezondheidsschade, slagschaduw en waardedaling van woningen. (visualisatie door Milieugroep Zuilen) Ook is Lage Weide kanshebber voor aardwarmte. Het is niet helder of het gaat om én windmolens én aardwarmte of dat er een keuze gemaakt moet worden. 

Waarom is het plan weer terug?
Provincie Utrecht voert als argument aan dat we achterlopen met windenergie in vergelijking met andere provincies. Daarom zijn 27 locaties aangewezen als ‘kansrijk’ voor windmolens. Dat we achterlopen met andere provincies is een politiek zwak argument. Alle provincies hebben een ander formaat en een andere inrichting. Wij zijn een kleine en dichtbevolkte provincie. De provincie wil het liefst dat de gemeenten dit zelf verder oppakken. Dat doet de gemeente Utrecht nu.  

Reageren op de concept-beleidsnota tot 31 mei
Nu de plannen weer een stap verder zijn, mogen wij als burgers weer reageren. Een kans om te laten weten wat je zorgen en bezwaren zijn. Wij zullen in de komende weken alle documenten doornemen en een reactie opstellen en deze met jullie delen. Lees hier alle stukken Tot die tijd kan je je laten informeren bij een inloopbijeenkomst georganiseerd door de gemeente.

Deze is op donderdag 24 april van 19.00 tot 21.00 in de Parel van ZuilenVragen die je zou kunnen stellen: waarom windmolens in een dichtbevolkte woonwijk? En niet bijvoorbeeld op zee windmolens kopen ten behoeve van de provincie?Wij willen graag een visualisatie van de molens om te kunnen inschatten wat de visuele impact is op onze wijk. Zie hier een voorbeeldin het plan staat dat er maatregelen tegen overlast genomen kunnen worden.
Wat zijn deze en hoe bewezen zijn deze technieken?Waarom wordt er niet gewacht op een landelijke afstandsnorm vanuit de regering? Een motie hiervoor is al eerder aangenomen.voor de beoogde windmolens in Rijenburg en Reijerscop (zie ook www.vbvr.nl) is een minimale afstand van 800 meter tot bewoning aangehouden. Waarom lijkt het dan bij Lage Weide wel een acceptabel idee om dichterbij te bouwen?Lage Weide is dan wel een industriegebied, maar het is ingeklemd tussen de woonwijken Zuilen, Elinkwijk, Terwijde, de Meern en de gemeente Stichtse Vecht en Maarssen. Laat jezelf niet wegzetten als NIMBY (not in my backyard) of als ontkenner van de klimaatverandering als je kritisch bent tegenover de locatie van torenhoge industriële turbines op zo’n korte afstand. Dit zijn 2 aparte discussies die voorstanders graag op een hoop gooien. 2 jaar geleden hebben wij een windmolen debat georganiseerd met voor en tegenstanders die spraken. Je kunt deze hier terugkijken: Kortom, lees je in en laat je horen!  

Groeten van de Buren
Spread the love