Wat is er aan de hand?

Een meerderheid van de gemeenteraad wil graag windmolens plaatsen in Utrecht. Een van de zoeklocaties is op Lage Weide. Op het kaartje kun je zien waar de windmolens mogelijk worden geplaatst. In de onderstaande kaart hebben we de mogelijke locatie toegevoegd. Zoals je ziet, is de afstand naar de woningen in Zuilen bijvoorbeeld maar 400 meter. 

Bron topografische kaart: Provincie Utrecht

Nieuwe windmolens hebben een masthoogte van 165 meter en de wieken een tiphoogte van 240 meter. Dat is meer dan twee keer de hoogte van de Domtoren. De grote turbines zullen bij ongunstige wind hoorbaar zijn voor vele duizenden bewoners in de omringende wijken. Daarnaast is er sprake van laagfrequent geluid. Geluidsoverlast is niet alleen vervelend, maar kan ook leiden tot gezondheidsschade. Ook de slagschaduw van de wieken kunnen als zeer hinderlijk worden ervaren. Daarnaast zorgen de molens voor waardevermindering van de huizen. Redenen genoeg voor de omwonenden van Lage Weide om zich zorgen maken. 

Wat vinden de Buren?

De Buren van Lage Weide zijn absoluut voorstander van duurzame energie. Het is ons duidelijk dat er veel moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan, maar de plaatsing van windmolens in stedelijk gebied is volledig misplaatst. Er zijn prima alternatieven die de leefbaarheid voor de mensen die in de buurt wonen en werken niet aantasten. We zijn daarom verbaasd en geïrriteerd dat de gemeenteraad opnieuw wil bekijken of er windmolens op Lage Weide kunnen worden neergezet, terwijl tegen dit zelfde plan in 2014 door gemeente en provincie duidelijk ‘Nee!’ is gezegd.

Al sinds het begin hebben we op verschillende manieren laten weten dat de woonwijken rond Lage Weide niet op zulke plannen zitten te wachten. De gemeente weet dat duizenden omwonenden hier last van gaan krijgen. Bovendien is het helemaal niet nodig om windmolens in stedelijk gebied neer te zetten. Er zijn nog veel mogelijkheden voor zonne-energie. Daarmee kan genoeg energie worden opgewekt om te voldoen aan het klimaatakkoord.