Spreek je uit tegen windmolens op Lage Weide tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 7 september a.s.

Spreek je uit tegen windmolens op Lage Weide tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 7 september a.s. Update: 1 september 2021 Naar aanleiding van onze acties deze zomer is door de Utrechtse politiek maar bar weinig gedaan om de locatie Lage Weide als zoeklocatie voor windenergie uit de Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2040 (RSU) te schrappen. Ondanks ons contact met de verantwoordelijke...

Lees verder

Weer windmolens op Lage Weide?

Weer windmolens op Lage Weide? Update: 14 juni 2021 Geachte leden van de gemeenteraad Utrecht, Sinds januari 2021 circuleert een raadsbrief waarin tot ieders verbazing Industrieterrein Lage Weide tot zoekgebied is verklaard voor windenergie. Zeker tot eind 2018 was Lage Weide uitgesloten van plannenmakerij voor hoge windmolens vanwege de ervaringen in de periode 2011-2014. Terecht, het besluit...

Lees verder

Bijdrage BvLW aan RIA mbt energieakkoord

In bijgaande link vindt U de bijdrage van BvLW aan de RIA op 15 september 2015 door de voorzitter Jan Sakko. Berichten in het NRC over geluidsnormen en eerlijk over windmolens vindt U in de links. Via deze link vindt U het rapport van het Tinbergen instituut mbt het  Onderzoek naar woningwaarde vermindering door...

Lees verder

Standpunten Provinciale Staten over windturbines provincie Utrecht

Binnenkort kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Om een juiste keuze te kunnen maken, wilt u wellicht weten hoe de verschillende partijen denken over windenergie in de provincie Utrecht. Buren van Lage Weide heeft daarom een aantal stellingen aan de fracties van de Provinciale Staten voorgelegd. Een samenvatting en de conclusie van Buren van Lage Weide vindt U hier. De...

Lees verder

Ook Provincie zegt NEE tegen windturbines op Lage Weide

Maandagavond 3 november 2014 hebben de Provinciale Staten van Utrecht windturbinelocatie Lage Weide geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Dit goede nieuws betekent dat er door initiatiefnemers voorlopig geen windturbineplan voor Lage Weide kan worden afgedwongen. Energie U en Ecofys hebben dat tot het laatste moment wel geprobeerd. Het besluit om Lage Weide te...

Lees verder