Ook Provincie zegt NEE tegen windturbines op Lage Weide

Maandagavond 3 november 2014 hebben de Provinciale Staten van Utrecht windturbinelocatie Lage Weide geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Dit goede nieuws betekent dat er door initiatiefnemers voorlopig geen windturbineplan voor Lage Weide kan worden afgedwongen. Energie U en Ecofys hebben dat tot het laatste moment wel geprobeerd.

Het besluit om Lage Weide te schrappen werd gesteund door de statenfracties van VVD, CDA, D66, PVV, SP, GL, SGP en 50+. Deze meerderheid zag geen (politiek) draagvlak en dat was een eis om Lage Weide eventueel als locatie te handhaven. Ook de Statenfractie van Groen Links legde zich uiteindelijk neer bij het argument dat de gemeenteraad van Utrecht zich in januari 2014 tegen het plan heeft uitgesproken. De Statenfracties van PvdA(!), ChristenUnie en Partij voor de Dieren waren tegen schrappen.

Voor een woordelijk verslag klik hier!!

Spread the love