Statenleden provincie Utrecht twijfelen over windturbines

Petitie overhandiging CvdK

Omwonenden van (potentiele) windturbineparken uit de provincie Utrecht hebben maandagavond een petitie overhandigd aan Commissaris van de Koning, de heer Van Beek. Met de titel “Met Participatie Meer Energie” hebben burgers uit diverse Utrechtse gemeenten de provincie Utrecht opgeroepen meer werk te maken van transparante besluitvorming omtrent windturbines waarbij burgers daadwerkelijk worden betrokken.

Ze eisen dat de provincie gemeenten oproept het proces tot plaatsing van windturbines veel opener en democratischer te organiseren. Tegelijkertijd moet de provincie ruim baan geven aan alternatieve projecten om duurzame energie te besparen en op te wekken. Deze kunnen meetellen voor de ambitie van 65 mw, nu alleen een streefcijfer voor windenergie. De commissaris zegde toe met de gedeputeerden over de petitie te gaan praten.Bewoners worden uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Het gezamenlijke initiatief van burgers uit Woerden, Houten, Oud-Zuilen, Breukelen, Nieuwe Ter Aa, Vianen, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Vleuten en De Meern vond plaats in het Utrechtse provincie huis. Alle fracties waren uitgenodigd en vertegenwoordigers van de Statenfracties van PVV, GroenLinks, PvdA, CDA, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en 50Plus waren aanwezig.

Zij hoorden hoe inwoners van de provincie Utrecht te maken krijgen met duurzaamheidsambities van de gemeentelijke overheden. Na afloop erkende de meerderheid van de provinciale bestuurders dat de wijze waarop dit gebeurd niet de schoonheidsprijs verdiend en soms ronduit onacceptabel is. Na een rekenvoorbeeld over CO2-besparing door ing. Ruud Wienk erkenden statenleden dat ze zich in hun debatten vaak door politieke doelen en te weinig door onderbouwingen met cijfers laten leiden.

Een presentatie over de Friese aanpak van windturbinelocaties kreeg veel sympathie. De Nuyt Groep kwam met een voorbeeld van een schelpvormige windturbine die op daken kan worden geplaatst. Bewoners vragen de politiek dit soort vriendelijkere initiatieven, samen met zonnepanelen, op schaal toe te passen. Net als Buren van Lage Weide zijn de bewoners initiatieven uit andere steden erop gericht een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de weerbarstige en complexe zoektocht naar oplossing voor de klimaatdoelstellingen. De inwoners zijn stuk voor stuk van mening dat een ieder hier zijn of haar verantwoordelijkheid heeft. En Buren van Lage Weide is bereid zich daarvoor in te spannen. Het zou de politiek, gemeentelijk en provinciaal, sieren én sterken om van dit elan gebruik te maken.

Onder meer de Statenleden Kiliç (PvdA) als El Yassini (VVD) en De Heer (CU) gaven te kennen de inzichten ter harte te nemen en intern binnen hun partij de discussie te heropenen. Kiliç gaf namens zijn fractie aan dat het mogelijk moet worden de taakstelling van Utrecht (65 MW) ook met andere alternatieven dan windenergie te vervullen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft voorgesteld aan de Provinciale Staten om de Lage Weide te schrappen als locatie voor windturbines. Enkele partijen zoals PVV willen Lage Weide definitief schrappen en andere partijen zoals PvdA, ChristenUnie en GroenLinks lieten op de avond doorschemeren Lage Weide als potentiële locatie op te nemen, zodat windturbines in de toekomst mogelijk blijven. De petitie omvat een oproep van omwonenden aan de provincie Utrecht met daarin samengevat vier punten:

  1. organiseer een transparant proces
  2. ontwerp een plan om 65,5MW in te vullen met mensvriendelijke vormen van duurzame energie zoals zonne energie
  3. zorg ervoor dat gemeenten daadwerkelijk burgers van begin tot eind laten meepraten
  4. plaats geen windturbines naast woonhuizen om gezondheid en welzijn te garanderen (minimale afstand 2000 meter)
Spread the love