Standpunten Provinciale Staten over windturbines provincie Utrecht

Binnenkort kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Om een juiste keuze te kunnen maken, wilt u wellicht weten hoe de verschillende partijen denken over windenergie in de provincie Utrecht. Buren van Lage Weide heeft daarom een aantal stellingen aan de fracties van de Provinciale Staten voorgelegd. Een samenvatting en de conclusie van Buren van Lage Weide vindt U hier. De onverkorte weergave van alle antwoorden vindt U hier (respons fracties Provinciale Staten). Uit de antwoorden van de partijen blijkt dat omwonenden van Lage Weide het veiligst zijn bij vijf partijen: PVV, 50Plus, SGP, VVD, D66.

Spread the love