Inspraak op aanvraag omgevingsvergunning BRC, Lage Weide

Buren van Lage Weide heeft een zienswijze ingediend op de aanvraag voor het uitbreiden van op- en overslag van (teerhoudend) asfalt. Het bedrijf is eigendom van BRC aan Sophialaan 21, op Lage Weide. Dit is pal tegenover de woningen op de Amsterdamsestraatweg aan het kanaal. Met deze aanvraag zien wij dat onze bezwaren op het inmiddels aangenomen nieuwe bestemmingsplan Lage Weide realiteit dreigen te worden, in elk geval op deze locatie. In de ontwerp omgevingsvergunning (HZ_WABO-13-09948) staat de gemeente toe dat:

  • de ons inziens te hoog aangehouden milieucategorie 4.1 wordt door middel van maatwerk op milieucategorie 5.2 gebracht;
  • de toegestane geluidsbelasting in de directe omgeving tot de maximale waarde wordt opgetrokken, met piekbelastingen van 120 dB;
  • de luchtkwaliteit negatief wordt beïnvloed;
  • MER en BBT als regelkaders worden ontweken;

We vragen de gemeente deze vergunning niet te verlenen. Zijn onze bezwaren triviaal? Nee, de vergunning staat meer laden en lossen aan het kanaal toe, recht tegenover de huizen aan de Straatweg. En dan gaat het uiteraard om overlast in de avonduren. Er komt een shovel bij te pas, een waarschuwingssignaal, enzovoorts. Bij het analyseren van de casus hebben we samen gewerkt met de Stichting Milieugroep Zuilen. Klik hier om onze reactie te lezen.  

Spread the love