Bestemmingsplan Lage Weide vergroot overlast voor bewoners Zuilen

Gemeenteraad Utrecht dreigt te kiezen voor bestemmingsplan Lage Weide dat overlast voor bewoners Zuilen fors vergroot. De voorbereiding om het bestemmingsplan voor industrieterrein Lage Weide te moderniseren loopt al jaren. Ondanks het goede voornemen van de politiek om overlast producerende bedrijven verder van de woningen in Zuilen af te houden, komt hier in de praktijk weinig van terecht. Het nieuwe bestemmingsplan Lage Weide, waarover de gemeenteraad op donderdag 17 juli zal beslissen, biedt ruimte voor nieuwe zware bedrijvigheid langs het Amsterdam- Rijnkanaal, recht tegenover woonwijk Zuilen. `De kans is groot dat dit zal leiden tot een toename van hinder en overlast voor omwonenden,´ aldus de voorzitters van Milieugroep Zuilen en Buren van Lage Weide.

Milieugroep Zuilen zet zich in voor de vermindering van overlast van bedrijven op Lage Weide voor bewoners van Zuilen en omstreken. Bewonersplatform Buren van Lage Weide, opgericht naar aanleiding van het plan voor grootschalige windturbines op Lage Weide, zet zich ook in voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt. Milieugroep Zuilen en Buren van Lage Weide hebben de afgelopen jaren veel bereikt. De gemeenteraad besloot definitief geen windmolens te plaatsen op Lage Weide. Ook is de stankoverlast meer dan gehalveerd ten opzichte van tien jaar geleden. Toch zijn we er nog niet, aldus beide voorzitters. ‘Vergeleken met andere wijken is de geuroverlast in Zuilen nog te hoog. Ook ondervinden bewoners te vaak geluidsoverlast vanaf Lage Weide: treinverkeer, laden en lossen en lawaai van het motorcrossterrein. Daar komen de dreunende scheepsmotoren en het verkeer op de Amsterdamsestraatweg bij. Kortom, een stapeling van overlast voor een normale woonwijk.’

Meer ruimte voor zware bedrijvigheid

In het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente voor bedrijfspercelen tussen het spoor en het kanaal meer zware bedrijvigheid toestaan. Dat valt niet te begrijpen, zo dichtbij enkele woonwijken. De raad en de wethouder hebben in 2007 bij de start van de bestemmingsplan-procedure beloofd dat langs de randen van het industrieterrein alleen lichte industrie zou worden toegestaan. Maar in het nieuwe bestemmingsplan is hiervan weinig terug te zien. ‘Op deze manier zijn we weer terug bij af’, aldus Eric Hol, voorzitter van Milieugroep Zuilen.

Rustige woonwijk

Volgens het bestemmingsplan is Zuilen een ‘rustige’ woonwijk. Maar omdat de bewoners aan de Amsterdamsestraatweg al vrij veel verkeersoverlast zouden hebben, vindt de gemeente dat er meer hinder kan worden toestaan van bedrijven direct aan de overzijde van het kanaal. Een vreemde redenering, omdat uit onderzoek juist blijkt dat het meeste geluid ter plekke nu al vanaf Lage Weide komt. ‘Het verkeer op de Amsterdamsestraatweg is ten noorden van de De Lessepsstraat al relatief rustig’, vertelt Sakko. ‘Als de Amsterdamsestraatweg op dit deel al “druk” zou zijn, is er juist reden de overlast voor bewoners te verminderen. Dat is ook met verschillende raadsleden besproken. We zijn voor bedrijvigheid en werk op Lage Weide, maar niet ten koste van een prettige leefomgeving. Daarom hebben we ook een redelijk voorstel gedaan voor een maatoplossing voor de bestaande bedrijven.’

Stank

Eerst wilde de gemeente alleen bedrijven toestaan waarvan de geurhinder niet verder zou reiken dan 100 meter, zodat inwoners van Zuilen er geen overlast van zouden hebben. Met dit bestemmingsplan laat de gemeente dat voornemen los. Nieuwe bedrijven mogen straks bijna twee dagen per maand geurhinder veroorzaken in de wijk. ‘Als vier van zulke bedrijven zich vestigen op Lage Weide, zitten we bijna weer de helft van de tijd in de stank’, aldus Hol, voorzitter van Milieugroep Zuilen.

Beroep bij de Raad van State

Milieugroep Zuilen zal in beroep gaan bij de Raad van State als de gemeenteraad het bestemmingsplan in deze vorm goedkeurt. De milieugroep heeft hierover al advies ingewonnen. Volgens haar adviseur, milieudeskundige Ewald Korevaar, is dit bestemmingsplan zeker niet ‘RaadvanState proof’. Hij acht de kans op een succesvol beroep dan ook groot. In dat geval is het zelfs denkbaar dat alle uitbreidingsruimte in het voorliggende bestemmingsplan wordt geschrapt, waardoor geen enkel bedrijf op Lage Weide de komende jaren meer kan uitbreiden. Milieugroep Zuilen hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen. Daarvoor is wel nodig dat de gemeenteraad tijdig inziet dat dit plan bijstelling behoeft voordat het kan worden goedgekeurd.

Conclusie

De gemeente laat een belangrijke kans liggen om zonder nadelige gevolgen voor bestaande bedrijven op Lage Weide de overlast voor Zuilenaren drastisch te verminderen. Bij het zoeken naar een oplossing dient de gemeente niet alleen de belangen van ondernemers voor ogen te houden, maar ook het recht van bewoners op een prettige leefomgeving te waarborgen.

 

 

Spread the love