Terugblik RIA Lage Weide

Op 10 Juni sprak Buren van Lage Weide in tijdens de Raadsinformatieavond over het voorgestelde bestemmingsplan voor Lage Weide. Onze conclusie: “Ons algemeen advies aan de raad is dat voordat dit nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld, er uitgebreider met de omwonenden wordt overlegd wat de implicaties van het nieuwe bestemmingsplan zijn ten opzichte van de oude situatie (d.w.z. plussen en minnen voor geluid en andere hinder.) ……
Specifiek bevelen we aan dat u niet zonder meer akkoord gaat met de integrale toewijzing van milieucategorie 4.1 aan de strook bedrijven tussen spoor en kanaal.
Specifiek bevelen we u aan in het nieuwe bestemmingsplan expliciet op te nemen dat Lage Weide niet in aanmerking komt voor het plaatsen van grote windturbines, invulling gevend aan het raadsbesluit van januari 2014 . De plaatsing van grootschalige windturbines in de toekomst wordt daarmee eveneens expliciet uitgesloten.”

Open de link om onze gehele bijdrage te lezen: Bijdrage Buren van Lage Weide aan de RIA over Bestemmingsplan Lage Weide op 10 juni 2014

Spread the love