Buren van Lage Weide

“Buren van Lage Weide” is de vlag waaronder buurtbewoners rond Industrieterrein Lage Weide zich hebben georganiseerd om een beter klankbord en aanspreekpunt te vormen voor gemeente, bedrijven en initiatiefnemers met betrekking tot aspecten van het industrieterrein die de omwonenden raken, letterlijk en figuurlijk.  Er bestaan verschillende buurt groeperingen: verenigingen, comités en andere vormen en “Buren van Lage Weide” brengt deze mensen zoveel mogelijk met elkaar in contact om gezamenlijk acties te ondernemen en problemen aan te pakken. Hoewel de oprichting van “Buren van Lage Weide” nog niet zo lang geleden plaats vond, hebben zich al veel buurten gemeld voor samenwerking en we groeien met de dag!

Waarom organiseren?

In de loop der jaren is er flink gebouwd in de woonwijken van de gemeente Utrecht en de aangrenzende gemeenten.

Industrieterrein Lage Weide lag vroeger redelijk “vrij”  en ver van woonwijken. Maar het is in de loop der jaren ingekapseld door prachtige moderne woonwijken waar veel (vooral jonge) gezinnen met plezier leven.

Het plaatje hierboven geeft de huidige situatie weer. In sommige gebieden wordt nog steeds gebouwd en (waar mogelijk) nog steeds uitgebreid. Lage Weide is nu omsloten door:

 1. Op Buuren
 2. Oud-Zuilen
 3. Zuilen (NoordWest)
 4. Woonhuizen op Lage Weide
 5. Elinkwijk
 6. Zuilen-Noord
 7. Maarssen
 8. Tweede-Daalsebuurt
 9. Oog-In-Al
 10.  Maarssenbroek
 11. Leidsche Rijn
 12. Vleuten
 13. SchepenbuurtLangzaamaan zijn mensen steeds dichter bij de zware industrie van Lage Weide komen te wonen en ondervinden hier dagelijks de overlast van. Gemeente Utrecht en andere initiatiefnemers zeggen altijd in overleg te handelen met “de buurtbewoners” maar vaak is onduidelijk wie die buurtbewoners zijn en worden er, bij herhaling, hele wijken en groepen vergeten. “Buren van Lage Weide” hoopt hier een duidelijk aanspreekpunt te gaan vormen voor de gemeente….een aanspreekpunt waar rekening mee gehouden moet worden!

Vormen van overlast

De woonwijken ondervinden verschillende vormen van overlast. Hier volgen een aantal voorbeelden::

 • Geluidsoverlast 
  Zware productie machines, vrachtwagens die af en aan rijden, het lossen van ladingen door heftrucks, …geluidshinder die overdag maar vooral in de nacht tot grote overlast leidt. In een enkel geval konden buurtbewoners in overleg met de bedrijven wat overlast reduceren (bijvoorbeeld wanneer er om 4 uur in de ochtend, keiharde muziek vanaf het bedrijventerrein hoorbaar was). Maar er zijn nog meer bronnen van geluidsoverlast voor de omwonenden: het scheepsverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal, het motorcross terrein, het drukke treinverkeer over het spoor Amsterdam-Utrecht….overheden schrijven vaak normen voor over toelaatbaar geluidsoverlast per bron, maar er wordt nooit rekening gehouden met situaties waar overlast op overlast gestapeld wordt.
 • Stank overlast
  Een langlopende kwestie rond stankoverlast voor de wijken rond Lage Weide. De veroorzakers zijn bekend maar het lijkt onmogelijk om dit goed aan te pakken. Buurtbewoners verzanden in procedurele wirwar rond ontheffingen, wet- en regelgeving en technische verhandelingen rond geurnormen.
 • Zwaar verkeer 
  Naast grote bedrijven met zware industrie is er ook een aantal distributiecentra gevestigd op het industrieterrein Lage Weide. De  hoeveelheid zwaar verkeer dat dit met zich mee brengt is enorm waarvan bewoners dichtbij deze centra en aan-/afvoerwegen niet alleen overdag maar ook vooral ‘s nachts de nodige last ondervinden
 • Fijn stof 
  Een ander moeilijk aan te pakken probleem rond zware industriële bedrijven is fijn stof en met name de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden door inademing. Buurten voeren al langere tijd een discussie met gemeente en betrokken instanties over dit probleem.