Nieuwsflitsen

Sympathisanten en leden van Buren van Lage Weide ontvangen regelmatig onze digitale nieuwsflits. Zo houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen, bijeenkomsten, raadsvergaderingen etc. Het gebeurt wel eens dat wij bij het versturen van onze nieuwsflits een melding krijgen dat een mailadres niet juist (meer) is en dat de nieuwsflits niet afgeleverd kan worden. Heeft u de laatste tijd van Buren van Lage Weide geen nieuwsflitsen meer ontvangen en wilt u toch op de hoogte blijven van het wel en wee in onze vereniging, stuur dan per e-mail een bevestiging naar wienkrb@ziggo.nl. Uw emailadres zal dan worden aangepast. Hieronder kunt u alle nieuwsflitsen nog eens nalezen.

Nieuwsflits 16-2-2015

Stem tegen windturbines op Lage Weide bij de Provinciale Statenverkiezingen

Nieuwsflits 28-11-2014

Informatiebijeenkomst zonne-energie en besparing: 8 december 2015

Nieuwsflits 05-11-2014

Ook Provincie zegt NEE tegen windturbines op Lage Weide

Nieuwsflits 25-09-2014

Statenleden Provincie twijfelen over windturbines

Nieuwsflits 14-09-2014

Reminder bijeenkomst Provinciehuis 22 september. Komt allen! + Inspraak op omgevingsvergunning BRC, Lage Weide

Nieuwsflits 05-09-2014

Kom 22 september om 18 uur naar het provinciehuis. Mis het niet!

Nieuwsflits 15-07-2014

Met o.a. Gemeenteraad stemt op 20 juli 2014 over bestemmingsplan Lage Weide en Zienswijze indienen vóór 19 augustus bij provincie

Nieuwsflits 18-06-2014

Met o.a. NLVOW-conferentie ‘Windenergie: wie betaalt de rekening?’ op 20 juni 2014 en een terugblik op de Raadsinformatieavond Lage Weide

Nieuwsflits 14-4-2014

‘Windenergie op land’ blijft lokaal, provinciaal en landelijk op de agenda

Nieuwsflits 13-3-2014

Beste raadslid van Nederland

Nieuwsflits 1-3-2014

Reminder 6 maart. Plus enquête

Nieuwsflits 17-02-2014

6 maart: terugblik, vooruitblik en feest

Nieuwsflits 01-02-2014

Definitief NEE

Nieuwsflits 27-01-2014

Voor de 3e keer op de agenda

Nieuwsflits 16-01-2014

Besluit windmolens weer uitgesteld

Nieuwsflits 12-01-2014

Vorige maand riepen wij u op om naar de raadsvergadering te komen. Op 19 december stond de ‘Structuurvisie windmolens Lage Weide’ op de agenda. Wegens een overvolle agenda werd het punt verschoven naar januari. Aanstaande donderdag 16 januari staat het windmolenplan opnieuw op de agenda.

Nieuwsflits 15-12-2013

Donderdag 19 december a.s. is de langverwachte vergadering waarin de gemeenteraad het besluit neemt over de ‘Structuurvisie windmolens Lage Weide’. Ook al lijkt de race gelopen, we krijgen pas zekerheid als er echt gestemd is. Buren van Lage Weide heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad de Utrechtse bevolking hoort, zich realiseert dat er geen draagvlak is en NEE zegt tegen dit plan.

Nieuwsflits 16-11-2013

Waar we met elkaar al jaren voor knokken, krijgt de komende weken zijn beslag. Dan laat de gemeenteraad zich voor het laatst informeren over de voor en tegens van het windmolenplan op Lage Weide. En neemt zij uiteindelijk op 3 december het definitieve besluit. 

Nieuwsflits 30-10-2013

Wat een avond gisteren…..Een krappe meerderheid van het college van B en W stemde gistermiddag in met het voorstel om zes windmolens op Lage Weide te plaatsen en besluit het plan naar de Utrechtse gemeenteraad te sturen. Kort daarna maakten de raadsfracties van coalitiepartijen D66 en de PvdA op hun website bekend tegen het plan te zijn. Voornamelijk vanwege een gebrek aan draagvlak onder de Utrechtse bevolking. 

Nieuwsflits 09-09-2013

Woensdag 4 september: een geanimeerde, druk bezochte informatieavond van Buren van Lage Weide bij Desto. Met de oproep om vooral in te spreken bij de gemeente. Inspreken kan t/m 13 september via een formulier op de gemeentelijke website.

Nieuwsflits 20-08-2013

Laat de gemeente weten wat u vindt van windmolens in uw wijk. Spreek in! En kom naar de info avond op 4 september

Nieuwsflits 07-07-2013

Kom in actie! Buren van Lage Weide kijkt terug op 2 productieve informatieavonden in Zuilen en in Terwijde. Bij veel omwonenden leven nog talloze vragen en grote weerstand tegen windturbines tussen onze woonwijken. Dit merkten we direct in de aanmeldingen via onze website, het aanbod om te flyeren, een facebookactie, etc. We maken ons nu op voor het stadsgesprek op 10 juli.

Nieuwsflits 20-06-2013

Het advies van de Klankbordgroep was ondubbelzinnig ‘Nee, tenzij……’. Onvoorstelbaar dat het Utrechtse college toch dit plan wil doorzetten ten koste van de leefomgeving van duizenden burgers, terwijl er geen draagvlak is onder omwonenden, de industrievereniging en buurgemeente Stichtse Vecht. 

Nieuwsflits 31-05-2013

Nee, tenzij…. Dat is samengevat het advies dat een Klankbordgroep van diverse organisaties en omwonenden half mei aan de gemeente Utrecht presenteerde. 

Nieuwsflits 05-04-2013

404 inspraakreacties, aanvullend onderzoek nodig, visualisaties van 3, 5 en 7 kilometer afstand beschikbaar. 

Nieuwsflits 05-12-2012

‘Beeld molens misleidt’

Nieuwsflits 09-11-2012

Gemeente vraagt (eindelijk) uw mening!

Nieuwsflits 29-08-2012

Uitnodiging voor een debat met Utrechtse gemeenteraadsleden over het plan om windturbines op Lage Weide te plaatsen. 

Nieuwsflits 03-07-2012

Met onder andere: Op 23 juni had BvLW een kraam op het Zuilens Volksfeest. 

Nieuwsflits 18-04-2012

Veel activiteiten bij Buren van Lage Weide