Wat willen we bereiken?

Wat willen wij met uw steun bereiken?

  • Wij willen dat het plan van windmolens op Lage Weide stopt. Windmolens horen niet in dichtbevolkt stedelijk gebied.
  • Wij willen de woongebieden rond Industrieterrein Lage Weide duurzaam, leefbaar én waardevast houden. Windmolens tasten dit aan. Opnieuw dreigen soorten overlast gestapeld te worden. Er zijn miljoenen euro’s belastinggeld in wijken als Zuilen geïnvesteerd. Deze waarde van onze wijken: Zuilen, Op Buuren, Maarssen(broek), Oud Zuilen, moet behouden blijven, voor uw toekomst en die van uw kinderen.
  • Wij willen dat de gemeente ons hoort en bij haar plannen betrekt. Een idee moet van tafel kunnen, zonder dat het een project en een doel op zich wordt.
  • Wij zijn voor duurzame energie en klimaatdoelstellingen. Wij willen dat de alternatieven professioneel worden onderzocht. De resultaten moeten met de bewoners gedeeld worden. Met een volledig overzicht van alle (maatschappelijke) kosten en baten.

Niets doen kan ook duurzame voordelen hebben voor de samenleving!