Slaap- en gezondheidsproblemen

Diverse onderzoeken over de hele wereld geven aan dat binnen een straal van 2,5Km rondom windturbines mensen meer last hebben van slaapproblemen.

Onderzoek door Mariana Alves-Pereira toont aan dat er ernstige gezondheidsproblemen kunnen ontstaan bij omwonenden van windturbines. Langdurige blootstelling aan het laagfrequent geluid leidt tot onherstelbare schade aan hart en bloedvaten. Het fenomeen staat bekend als Vibroacoustic Disease (VAD) en heeft ernstige tot dodelijke gevolgen. Mariana Alves-Pereira heeft op 8 augustus 2013 een presentatie gegeven voor de NLVOW. De presentatie is op video opgenomen en kunt u hier bekijken.

Een onderzoek van Michael Nissenbaum van het Northern Maine Medical Center heeft de volgende conclusie (vertaald vanuit het Engels):

Deze studie, de eerste vergelijkende studie naar de invloed van het geluid van industriële windturbines op de slaap en de gezondheid, toont aan dat degenen die binnen een straal van 1,4 km van een windturbine wonen, dermate last hebben van slaapstoornissen dat dit hun dagelijks functioneren en geestelijke gezondheid beïnvloedt.

Klik hier om het volledige onderzoek van Micheal Nissenbaum te lezen

Uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat mensen die zo dicht bij windmolens wonen dat het geluid een niveau van 45dB of hoger kan bereiken significant meer slaapproblemen hebben dan mensen die buiten het bereik van het geluid van windmolens wonen.  Maar de tabel uit het onderzoek laat ook zien dat bij lagere geluidsbelasting mensen al slaapproblemen ondervinden. Daarom stelt het onderzoek:

Mensen die blootstaan aan het geluid van windturbines meldden vaker slaapproblemen.

Een belangrijk punt dat het onderzoek aantoonde was dat jonge mensen meer slaapstoornissen hebben t.g.v. windturbines. Dit is een zeer zorgwekkende constatering voor ouders van kinderen die in de buurt van windturbines wonen. Klik hier om het volledige onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen te lezen
Een onderzoek van de RIVM schrijft het volgende:

Wat verstoring van de slaap door geluid betreft moet voorlopig worden geconcludeerd dat deze kan optreden bij geluidsniveaus vanaf 45 dB(A). Verder onderzoek is nodig om deze waarde beter te bepalen.

Dus RIVM stelt dat er verstoring van slaap op treedt bij 45dB, maar sluit niet uit dat dit ook bij lagere geluidsniveaus het geval kan zijn?

Voordat gemeente Utrecht voor tientallen miljoenen euro’s uitgeeft aan windturbines dient er 100% uitsluitsel te zijn dat de nachtrust van mensen in dichtbevolkte woonwijken rond Lage Weide niet in gevaar komt. Als de turbines er eenmaal staan wordt dit een zinloze achteraf discussie waarbij gedupeerden te allen tijde aan het korste eind zullen trekken.

Hieronder vindt u enkele praktijkervaringen op Internet van mensen die in de buurt van windturbines wonen:

  • Weblog van mensen die op 1Km afstand van de windturbines wonen.
  • Film van iemand die op 950meter afstand van windturbines woont.
  • Weblog van mensen die op 600meter afstand van windturbines wonen