Waarom deze website?

Deze website is in het leven geroepen omdat wij onze sterke twijfels hebben bij de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan van de gemeente en Energie-U om op Lage Weide een windmolenpark te ontwikkelen.
Wij zijn niet tegen duurzame energie maar windmolens met een totale hoogte van 150 meter passen voor ons gevoel niet binnen een druk bewoond gebied: dit zal de leefbaarheid van de wijken in de nabije omgeving zwaar aantasten!

In het kort zien wij de volgende maatschappelijke bezwaren:

  • Uw uitzicht verandert definitief, minimaal voor de komende 20 jaar. De molens blijven ook boven de boomkruinen zichtbaar.
  • U zult de molens dag en nacht horen, aldus windmolenonderzoek. Bovendien komt de wind in Zuilen vaak uit de richting zuid-zuidwest, waardoor het geluid ook middenin de woonwijken te horen is.
  • Overdag krijgt u vaak te maken met flikkerend (zon)licht en slagschaduw.
  • De WOZ-waarde van uw huis kan met 10% tot 30% dalen, hetgeen blijkt uit onderzoeken en huizen in de buurt van windmolenparken staan per definitie langer te koop.

Daarnaast hebben we onze twijfels bij de financiële haalbaarheid van het windmolen park. Alle berekeningen gaan uit van een productiefactor van 25% van windmolens. Terwijl uit CBS statistieken blijkt dat windmolens op land een veel lagere productiefactor hebben: slechts 19% in 2010.