Weer windmolens op Lage Weide?

Spreek je uit tegen windmolens op Lage Weide tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 7 september a.s.

Update: 1 september 2021

Naar aanleiding van onze acties deze zomer is door de Utrechtse politiek maar bar weinig gedaan om de locatie Lage Weide als zoeklocatie voor windenergie uit de Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2040 (RSU) te schrappen. Ondanks ons contact met de verantwoordelijke gemeenteraadsleden bleek tijdens de behandeling van de RSU maar weinig ruimte voor echt debat en werd deze omvangrijke visie op 15 juli jl. door de gemeenteraad aangenomen. De visie leek te overweldigend en te veelomvattend om daar op onderdelen een goed debat over te houden.

Deze RSU stuit op meer weerstand in de stad, Anna Zanger en Jan Korff de Gidts zijn een petitie gestart tegen de RSU zoals die nu voorligt en willen met hun petitie een referendum afdwingen over de groei van Utrecht in de komende jaren. Een eventueel referendum, gevolgd door aangepaste plannen, lijkt voor de RSU nog het hoogst haalbare om Lage Weide als zoeklocatie geschrapt te krijgen. Je zou Buren van Lage Weide en de initiatiefnemers van harte steunen door deze petitie hier te tekenen. De teller staat nu op bijna 4000 handtekeningen, er zijn er voor eind september 10.000 nodig om een referendum af te dwingen.

Aanstaande dinsdag 7 september is er een nieuwe, en naar het lijkt voorlopig laatste, mogelijkheid om van je te laten horen. Dan kun je de Utrechtse gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst laten weten wat je vindt van de plannen rondom energie, zoals Utrecht die de komende jaren zou moeten uitvoeren. Deze plannen worden daarna bij de provincie ingediend om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) voor de provincie Utrecht. Deze inspraakavond over de Utrechtse input op de RES is een laatste kans om als tegenstanders van windmolens van ons te laten horen.

Zet dus 7 september om 19.30 uur in je agenda en maak gebruik van je inspreekrecht om te laten weten waarom windmolen op Lage Weide een slecht idee zijn. Meld je voor 6 september 10.00 uur aan via het aanmeldformulier.

Vind je inspreken spannend en stuur je ons liever jouw bijdrage in een email? Dat kan ook, stuur dit dan uiterlijk a.s. zondag 5 september voor 12.00 uur aan: info@burenvanlageweide.nl. Wij bundelen dan alle bijdragen en brengen deze dan samen in.

Weer windmolens op Lage Weide?

Update: 14 juni 2021

Geachte leden van de gemeenteraad Utrecht,

Sinds januari 2021 circuleert een raadsbrief waarin tot ieders verbazing Industrieterrein Lage Weide tot zoekgebied is verklaard voor windenergie. Zeker tot eind 2018 was Lage Weide uitgesloten van plannenmakerij voor hoge windmolens vanwege de ervaringen in de periode 2011-2014. Terecht, het besluit van de gemeenteraad uit januari 2014 sprak voor zich. Na twee jaar onrust in de omliggen wijken was dankzij stedelijk protest en uitgebreid onderzoek door de gemeente (naar de effecten op de leefomgeving) vast komen te staan dat betrokken plan en business case niet rond waren te krijgen. De provinciale staten sloten zich hierbij aan in november 2014 en schrapten ‘windlocatie’ Lage Weide.

Zoekgebied windmolens Lage Weide

Wat is er in 2021 anders? Of dusdanig anders dat de gemeente zonder politiek en publiek debat over heikele zaken als uitzicht, geluidsoverlast, dreigende gezondheidsschade, slagschaduw en waardedaling van woningen Lage Weide opnieuw kan opvoeren als ‘windlocatie’? Wie is daarvoor  verantwoordelijk?

Bewoners en organisaties die bewoners vertegenwoordigen zijn niet uitgenodigd voor een Breed Stadsgesprek over de kwestie. Noch betrokken bij zuiver technocratische overwegingen rondom de keuze voor Lage Weide. Dat is niet alleen een gemiste kans, dat is helaas ook goed te horen aan de toon van de recente RIB (18 mei jl.) over zoekgebieden voor energie. Ook bij het online gesprek over duurzame energie, medio maart 2021, zijn bewonersorganisaties niet expliciet uitgenodigd. Toen wij ons persoonlijk en later zakelijk aanmeldden, bleken beide online gesprekken vol.

Nu duikt er opeens een zoekgebied op rond de havens van Lage Weide, waarbij een grens van 400-450 meter tot woonhuizen wordt aangehouden. Dat is nog dichterbij dan in het plan uit 2014! Terwijl de tiphoogte van moderne windmolens een half keer hoger is geworden.

In bijgesloten presentatie (te downloaden in de rechter kolom op deze website) zetten we uiteen waarom u Lage Weide moet schrappen als zoekgebied voor hoge windmolens. Wat ons betreft is het onacceptabel dat de gemeente Lage Weide opvoert als zoekgebied voor windenergie in zijn RES-bijdrage, terwijl voor de hand liggende redelijke alternatieven nog niet breed zijn besproken. In de komende week zullen we contact opnemen met uw fractie voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

namens verschillende organisaties/netwerken die bewoners vertegenwoordigen

Buren van Lage Weide