VVD Utrecht en VVD Stichtse Vecht willen geen windmolenpark op Lage Weide

Naarmate de nadelen van Lage Weide als locatie voor windturbines meer en meer naar boven komen wordt het duidelijk dat dit op voorhand geen goed plan is.

2 December hebben VVD Utrecht en VVD Stichtse Vecht hun standpunten duidelijk gemaakt: Geen windturbines op Lage Weide

We wisten natuurlijk dat het GroenLinkse Utrechtse college heel graag “duurzame” energie wil opwekken, en liefst ook binnen de stad. Nu het eerste private initiatief van de vereniging Energie-U voor een windmolenpark is gestart wordt dit dus door de GroenLinks wethouder omarmd. Het plan is nu nog niet ver uitgewerkt, maar wát er duidelijk is stemt de VVD niet vrolijk… lees hier alles op de VVD website

Spread the love