Draagvlak?

Hoeveel draagvlak is er nu eigenlijk voor het plan van Energie-U en het Utrechtse college?

Op internet worden een aantal polls gehouden. Op basis van deze polls is onze voorzichtige conclusie: Utrecht wil geen windturbines binnen de gemeentegrenzen. Dus wellicht kan nu iedereen zijn energie gaan steken in duurzame projecten die WEL ZINVOL zijn, en maatschappelijk WEL GEWENST zijn?

Hieronder een overzicht van de polls:

 Op www.destadutrecht.nl staat de stelling “Windmolens horen niet binnen de gemeentegrenzen van Utrecht thuis”. Maar liefst 63% van de mensen geeft aan het hiermee eens te zijn. 37% vind dat windmolens best binnen de gemeentegrenzen passen mits op grote afstand van huizen. De vraag is… wat is grote afstand van huizen? Geen 500m in onze ogen en waarschijnlijk gaan veel stemmers die dit antwoord geven ook uit van veel grotere afstanden.

 

Op de website van Wijkraad Noordwest staat de stelling “Moeten er windmolens op Lage Weide komen?”. Van de stemmers geeft ruim 84% aan het hiermee oneens te zijn.

Tot slot staat op de site van de ChristenUnie de stelling  “Er moeten 8 tot 13 windturbines komen op industrieterrein Lage Weide” . Ruim 88% van de stemmers  is het hier niet mee eens.  Verdere uitleg lijkt overbodig.

 

 

 

 

 

Spread the love