Stadsgesprek

Woensdag 10 juli vond het stadsgesprek over windturbines op Lage Weide plaats in de Winkel van Sinkel. Felix Meurders, bekend van onder meer het TV programma Kassa!, leidde het debat tussen Saskia Kluit, voorzitster Energie-U, Jan Sakko, omwonende en voorzitter van bewonersplatform Buren van Lage Weide en Maarten Königs, voorzitter van de door de gemeente ingestelde Klankbordgroep.
Felix Meurders trapte af door te zeggen tegen de circa 200 aanwezigen dat hij niet verwachtte dat Energie-U, de aanwezige wethouder De Rijk en de omwonenden nader tot elkaar zouden komen. Hij hoopte op een mooi gesprek dat wellicht beter al bij de start van het project gehouden had kunnen worden.

Maarten Königs: “Nee, tenzij” overgenomen als “ja, mits”
Als eerste vroeg Felix Meurders aan Maarten Königs wat hij ervan vond dat de gemeente Utrecht het advies van de klankbordgroep “nee, tenzij” heeft overgenomen als “ja, mits”. Maarten Königs zuchtte, hij had die vraag duidelijk verwacht. Hij antwoordde dat dit juridisch gezien mogelijk is en dat het college gemotiveerd mag afwijken van het advies van de Klankbordgroep.

Buren van Lage Weide: “we zijn voor duurzaamheid”
Aan Jan Sakko de vraag waarom de omwonenden tegen de plannen voor windturbines op Lage Weide zijn. Als eerste zei Jan: “iedereen in deze stad is voor duurzame energie. Dus ook Buren van Lage Weide is voor alle vormen van duurzame energie, die rendabel, nuttig zijn, en ook vriendelijk zijn (voor de mens en natuur)”. Jan Sakko somde vervolgens de nadelen op van windturbines naast woonhuizen op Lage Weide: het project is economisch niet rendabel onder meer door de lage windsnelheid ter plekke, gezondheidsrisico’s als gevolg van geluidsoverlast en slagschaduw, daling woningwaarde, gebrek aan transparantie en democratie in het door de gemeente gevoerde proces.

Energie-U: heeft een BV opgericht
“Juist omdat er veel mensen wonen en er veel reuring is, zal een aantal hinderaspecten juist minder opvallen”, volgens Saskia Kluit. Op de vraag of Energie-U een bedrijf of vereniging is, antwoordde Saskia Kluit dat Energie-U samen met een aantal bedrijven een nieuwe BV heeft opgericht, waarvan Energie-U 51% van de aandelen heeft.

Woningwaarde
In de onderzoeksrapporten staat dat er geen of weinig effecten zullen zijn op de woningwaarde. Jan Sakko heeft vorige week de zes Utrechtse makelaars gebeld die de onderzoekers als bronnen aanvoerde. Twee van de zes makelaars konden zich slecht vinden in de wijze waarop hun woorden in het rapport zijn teruggekomen. Drie van de zes makelaars benadrukten dat zij het effect niet kunnen berekenen, maar dat zij een daling van 5% van de woningwaarde (hetgeen het Centraal Planbureau gebruikt) aannemelijk vinden. Buren van Lage Weide zal aandringen op een onafhankelijk en objectief onderzoek naar de waarde van woningen en bedrijfspanden.

De experts
De gemeente had ook de bedrijven die alle studies uitvoeren, uitgenodigd als experts. Felix Meurders had de lachers op zijn hand toen de experts de complexe materie zelf niet meer konden uitleggen en bleven verwijzen naar een andere expert.

Wat quotes van deze avond

  • Felix Meurders: “toen de gemeente mij vroeg om dit stadsdebat te leiden, heb ik gezegd: ja mits”
  • Omwonende uit het publiek: “De TU Delft heeft een windmolen zonder wieken en zonder geluid ontwikkeld, met een fantastisch rendement”. “Dus windenergie zonder dat iemand er last van heeft”
  • Omwonende uit het publiek: “Vanaf het eerste moment van het plan leidt dit idee tot onzekerheid op de woningmarkt die 8 jaar duurt”

Via twitter, sms en internet werd druk meegediscussieerd. Ook de media besteedden veel aandacht aan het stadsgesprek, kijk nog eens op RTV Utrecht.

Spread the love