Raadsvergadering donderdag 16 januari: besluit windmolenpark Lage Weide

Vorige maand riepen wij u op om naar de raadsvergadering te komen. Op 19 december stond de ‘Structuurvisie windmolens Lage Weide’ op de agenda. Wegens een overvolle agenda werd het punt verschoven naar januari. Aanstaande donderdag 16 januari staat het windmolenplan opnieuw op de agenda en alles wijst erop dat het niet weer verschoven wordt. Laten we zorgen dat we massaal aanwezig zijn!

Buren van Lage Weide heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad de Utrechtse bevolking hoort en zich realiseert dat er geen draagvlak is. Als alle fracties donderdag stemmen zoals zij eerder aangekondigd hebben, wordt het plan met een ruime meerderheid verworpen. Met  onze aanwezigheid geven we die raadsleden zichtbaar een steun in de rug.

Wij hopen dat u en wij na afloop van de vergadering opgelucht een nieuw periode tegemoet gaan. We zijn van plan om in De Winkel van Sinkel aan de Oudegracht een borrel te drinken op de goede afloop. We hopen velen van u daar te zien. Als de gemeenteraad inderdaad in ons voordeel besluit, organiseren we ook nog een aparte feestelijke avond waarop we u en in het bijzonder de grote groep mensen die zich heeft ingezet, willen bedanken. Daarover later meer.

In de weken na het raadsbesluit gaan wij, Buren van Lage Weide, ons beraden over hoe we verder gaan. Het feit dat er geen draagvlak bestaat voor een windpark in de stad weegt zwaar. Toch is er nog een kans dat de Provincie Utrecht een genomen raadsbesluit  anders interpreteert. We zullen dat nauwgezet blijven volgen. Daarnaast willen we andere vormen van duurzame energie in Utrecht bekijken en besluiten of, en zo ja hoe, we ons daarvoor als bewonersplatform actief gaan inzetten. Zodra wij hier meer over kunnen berichten, zullen we u uitnodigen voor een informatieavond.

Zo ver is het nog niet. Eerst moet over het windmolenplan voor Lage Weide een definitief raadsbesluit vallen.

Komt allen op donderdagavond 16 januari om 20.00 uur naar het Utrechtse stadhuis!

 

Spread the love