Documenten

Op deze pagina vind u een overzicht van documenten die door ons gepubliceerd zijn of die door ons gebruikt worden als referenties of naslag.

14 maart 2015:

22 september 2014:

11 september 2014: Zienswijze BvLW op aanvraag omgevingsvergunning BRC, Lage Weide

  • Klik hier om onze zienswijze te lezen.

10 april 2013: Thema-avond duurzame energiebronnen, georganiseerd door de PvdA

08 april 2013: Informatieavond Terwijde

13 november 2012: Documenten raadsinformatieavond

01 november 2012: Inspraak Milieueffectrapportage (MER) en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)

23 mei 2012: Schriftelijke vragen Van Schie

Gemeenteraadslid André van Schie van de VVD stelde vanuit de commissie Stad en Ruimte op 23 mei een aantal schriftelijke vragen aan het college over het windturbineplan voor Lage Weide. Op 27 juni antwoordde het college. Lees hier de vragen en antwoorden.

20 maart 2012: Documenten Raadsinformatieavond

26 januari 2012: Commissievergadering Stad en Ruimte

23 januari 2012: Presentatie aan gemeenteraadsleden

01 december 2011: Documenten buurtenvergadering

22 november 2011: Documenten raadsinformatieavond

Referenties/Naslag

Hieronder vind u documenten die wij gebruiken als naslagwerken of voor achtergrondinformatie. Documenten over de plannen:

Documenten over geluid(overlast):

Documenten over het wind turbine syndrome:

Documenten over rendement en financiële haalbaarheid: