Geen windmolens tussen woonwijken!

30 oktober 2013

Wat een avond gisteren…..Een krappe meerderheid van het college van B en W stemde gistermiddag in met het voorstel om zes windmolens op Lage Weide te plaatsen en besluit het plan naar de Utrechtse gemeenteraad te sturen. Kort daarna maakten de raadsfracties van coalitiepartijen D66 en de PvdA op hun website bekend tegen het plan te zijn. Voornamelijk vanwege een gebrek aan draagvlak onder de Utrechtse bevolking. Een raadsinformatieavond, commissievergadering en raadsdebat volgen nog voordat de gemeenteraad uiteindelijk zal beslissen. Buren van Lage Weide heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad de Utrechtse bevolking hoort, zich realiseert dat er geen draagvlak is  en dit onzalig plan naar de prullenbak verwijst. Geen windmolens tussen woonwijken!

 

Stemverhouding College: 4 voor, 3 tegen
Het college van B en W in Utrecht is intern zwaar verdeeld over de komst van windmolens op industrieterrein Lage Weide. De wethouders Hans Spigt (PvdA), Victor Everhardt (D66) en Jeroen Kreijkamp (D66) staan niet achter het collegevoorstel om zes windmolens op Lage Weide te plaatsen. De drie wethouders zeggen in principe vóór windenergie te zijn, maar ze vinden dat er in de gemeente onvoldoende draagvlak voor de zes turbines is.  De andere collegeleden, wethouder Gilbert Isabella (PvdA), wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks), wethouder Frits Lintmeijer (GroenLinks) en vertrekkend burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) zien de windmolens wel graag komen.

 

Stemverhouding Gemeenteraad: tegen windmolens

Na de VVD- en D66-fractie laat de PvdA-fractie weten tegen het plan te zijn. Dit betekent dat een meerderheid in de gemeenteraad van VVD, D66 en PvdA tegen de plannen is. Daardoor sneuvelt het plan van Energie-U.

 

Buren van Lage Weide

Het is goed nieuws voor Utrecht, én voor de bewoners en ondernemers in andere plaatsen, dat onze gemeente zich waarschijnlijk moet neerleggen bij het standpunt van een grote groep geïnformeerde burgers. De Buren van Lage Weide, de wijkraden van Noordwest en Leidsche Rijn, twee ondernemersverenigingen, Milieugroep Zuilen, buurgemeente Stichtse Vecht en 70% van de insprekers(!) wijzen immers dit windmolenplan beargumenteerd af. Buren van Lage Weide, bewoners en ondernemers zullen zich met maatschappelijke betrokkenheid blijven inzetten voor een duurzaam, realistisch en beter alternatief. Die oproep is breed en democratisch. En pleit er niet voor om nog iets via de achterdeur bij de provincie te gaan proberen!

Lees meer

Spread the love