Dinsdag 19 november: Raadsinformatieavond

Op deze avond komt, naast eventuele andere onderwerpen, de ‘Structuurvisie windmolens Lage Weide’ aan bod. De gemeenteraad wil dan in gesprek met de mensen die een inspraakreactie op dit plan hebben ingediend en met andere betrokkenen. Verschillende vertegenwoordigers van ‘Buren van Lage Weide’ zullen deze avond nogmaals aan de raad uitleggen waarom windturbines niet thuishoren op Lage Weide. Laat hen niet alleen die avond, maar laten we met ons allen zorgen voor een volle publieke tribune om hen te steunen en om nogmaals een duidelijk signaal naar de gemeenteraad af te geven. U denkt misschien dat we er al zijn? Dat is pertinent niet zo. Voordat de gemeenteraad op 3 december haar besluit neemt, kan er nog van alles gebeuren. Allemaal komen dus! De avond begint om 19.30 uur.

 

Spread the love