Volle zaal bij Raadsinformatieavond

 

19 november 2013: Een overvolle raadszaal. De insprekers zitten achter de microfoons, de voorstanders van het windmolenplan aan de ene kant, de tegenstanders aan de andere kant. Nestor van de raad Vincent Oldenborg leidt de avond met strakke hand in goede banen en vraagt afwisselend een inspreker van de voor- en tegenstanders één argument te noemen. Daarna krijgen de raadslieden een voor een de gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers. Op de publieke tribune zijn de tegenstanders duidelijk in de meerderheid. Vaak herkenbaar aan een poster belonen zij de uitspraken van ‘hun’ insprekers steeds met een luid applaus. Insprekers van Buren van Lage Weide maakten van de gelegenheid gebruik om nogmaals duidelijk te maken dat er in de omliggende wijken van Lage Weide absoluut geen draagvlak is voor het plan. De gezondheidsrisico’s wegen zwaar, alsmede de gerede twijfel over handhaving van de beloftes, gezien de ervaringen in Heerhugowaard en Houten. De voorstanders brachten onder andere naar voren dat het energie- en klimaatprobleem buurtoverstijgend is en dat protesten uit de buurt van ‘actiegroepjes’ niet doorslaggevend zouden mogen zijn voor de raad. Uiteraard leverde dit een fel protest op van onze kant: Buren van Lage Weide is geen actiegroep, maar een bewonersplatform. Bovendien is vanaf het begin gesteld dat draagvlak in de buurt een harde voorwaarde is.

Wij danken alle aanwezigen op de publieke tribune die onze insprekers met hun aanwezigheid en hun aanmoediging steunden. We zijn weer een stap verder naar de raadsvergadering op 3 of 19 december, waarin het plan zoals het er nu ligt naar verwachting weggestemd zal worden. Op dat moment kunnen we onze energie gaan bundelen om te werken aan een duurzaamheidsplan dat wél gedragen wordt door de hele stad.

 

 

 

Spread the love