Bijdrage BvLW aan RIA mbt energieakkoord

In bijgaande link vindt U de bijdrage van BvLW aan de RIA op 15 september 2015 door de voorzitter Jan Sakko. Berichten in het NRC over geluidsnormen en eerlijk over windmolens vindt U in de links. Via deze link vindt U het rapport van het Tinbergen instituut mbt het  Onderzoek naar woningwaarde vermindering door...

Lees verder

Standpunten Provinciale Staten over windturbines provincie Utrecht

Binnenkort kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Om een juiste keuze te kunnen maken, wilt u wellicht weten hoe de verschillende partijen denken over windenergie in de provincie Utrecht. Buren van Lage Weide heeft daarom een aantal stellingen aan de fracties van de Provinciale Staten voorgelegd. Een samenvatting en de conclusie van Buren van Lage Weide vindt U hier. De...

Lees verder

Ook Provincie zegt NEE tegen windturbines op Lage Weide

Maandagavond 3 november 2014 hebben de Provinciale Staten van Utrecht windturbinelocatie Lage Weide geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Dit goede nieuws betekent dat er door initiatiefnemers voorlopig geen windturbineplan voor Lage Weide kan worden afgedwongen. Energie U en Ecofys hebben dat tot het laatste moment wel geprobeerd. Het besluit om Lage Weide te...

Lees verder

Statenleden provincie Utrecht twijfelen over windturbines

Omwonenden van (potentiele) windturbineparken uit de provincie Utrecht hebben maandagavond een petitie overhandigd aan Commissaris van de Koning, de heer Van Beek. Met de titel “Met Participatie Meer Energie” hebben burgers uit diverse Utrechtse gemeenten de provincie Utrecht opgeroepen meer werk te maken van transparante besluitvorming omtrent windturbines waarbij burgers...

Lees verder

Uit onderzoek blijkt: Huis minder waard door windmolen

Woningen zouden minder waard worden als er in de buurt een windmolen gebouwd wordt. Dat stellen twee economen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam vrijdag op basis van onderzoek. Een windmolen binnen een straal van twee kilometer doet de prijs van een huis zakken met gemiddeld 3.500 tot 5.600 euro. Bekijk het volledige bericht op...

Lees verder

Inspraak op aanvraag omgevingsvergunning BRC, Lage Weide

Buren van Lage Weide heeft een zienswijze ingediend op de aanvraag voor het uitbreiden van op- en overslag van (teerhoudend) asfalt. Het bedrijf is eigendom van BRC aan Sophialaan 21, op Lage Weide. Dit is pal tegenover de woningen op de Amsterdamsestraatweg aan het kanaal. Met deze aanvraag zien wij dat onze bezwaren op het inmiddels aangenomen nieuwe bestemmingsplan Lage Weide realiteit dreigen...

Lees verder